• Úspešní absolventi našej školy

    • BEDNÁROVÁ Antónia - Súkromné konzervatórium Košice, herectvo 

     BIRKOVÁ Nina - Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity Prešov, husle

     BURAŠOVÁ Alžbeta - Štátne konzervatórium Košice, priečna flauta

     DOMORÁD Peter - Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov, cimbal

     FEDORKOVÁ Simona - Štátne konzervatórium Košice, muzikálové herectvo

     GERGEĽ Maroš - Stredná škola úžitkového výtvarníctva Košice, externý dizajn

     GUBOVÁ Tina - Štátne konzervatórium Košice, cimbal

     HAJAŠ Milan - Štátne konzervatórium Košice, spev

     HILČANSKÝ Peter - Vysoká škola múzických umení Bratislava, ateliér zvukovej skladby

     HRICKO Marek 2020 - Štátne konzervatórium Košice, gitara

      HRICKO Miroslav - Štátne konzervatórium Košice, tanec 

     HUJDIČOVÁ Angelika - Štátne konzervatórium Košice, spev

     HUŇAROVÁ Anna - Štátne konzervatórium Košice, herectvo

     IVANOVÁ Barbora - Štátne konzervatórium Košice, spev

     JACKOVÁ Miroslava - Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, hudobné umenie

     JURKOVÁ Kristína - Súkromné konzervatórium Košice, herectvo

     JUROVÁ Monika - Štátne konzervatórium Košice, klavír

     KIRNÁG Juraj - Štátne konzervatórium Košice, klarinet

     KISLANOVÁ Natália - Štátne konzervatórium Košice, spev

     KIŠŠ Jakub - Vysoká škola múzických umení, hudobná komopzícia

      KOLESÁR Niko - Štátne konzervatórium Košice, klavír

     KOLESÁROVÁ Katarína - Štátne konzervatórium Košice, herectvo

     KOLESÁROVÁ Saska - 2020 - Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica, violončelo 

      KOVÁČOVÁ Klaudia - Štátne konzervatórium Košice, spev

     LECHMANOVÁ Ivana - Štátne konzervatórium Košice, herectvo

     MAGYAR Gabriel - Akadémia umení Banská Bystrica, herectvo

     MAŠKOVÁ Lea - Štátne konzervatórium Košice, tanec

      MEDVIĎ Dávid2020 - Štátne konzervatórium Košice, klarinet

      MESAROŠ Samuel2020 - Štátne konzervatórium Košice, kontrabas

      MESAROŠOVÁ Nikola - Štátne konzervatórium Košice, priečna flauta

     PETRUŠOVÁ Lýdia - Vysoká škola múzických umení Bratislava, herectvo

     PULKO Dávid 2020 - Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košice, husle

     SALANCIOVÁ Ingrid - Štátne konzervatórium Bratislava, herectvo

     SARKA Vladimír - 2020 - Súkromné konzervatórium Košice, hudobno-dramatické umenie a muzikál

     SOKIROVÁ Martina - Štátne konzervatórium Košice, spev

     SOTÁKOVÁ Anna - Štátne konzervatórium Košice, tanec

      SZATMÁRY Ľudovít - Štátne konzervatórium Košice, kompozícia 

     ŠOGANOVÁ Barbora - Štátne konzervatórium Banská Bystrica, herectvo

     TKÁČ Pavol - Vysoká škola múzických umení Bratislava, ateliér zvukovej skladby

     TOMKOVÁ Emma - 2019 -Štátne konzervatórium Košice, klavír

      VAĽO Jozef - Vysoká škola múzických umení Bratislava, tanec 

     ŽENČÁKOVÁ Veronika - Štátne konzervatórium Košice, tanec

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje