• Dištančná výučba pre skupinové vyučovanie

     • Od 25.10.2021 začína škola vyučovať skupinové odbory a predmety (hudobná náuka, súbory...) v dištančnej forme.  Informácie o spôsobe dištančnej formy vyučovania zabezpečujú vyučujúci. Sledujte aplikácie edupage a office (ms teams).

      Individuálna výučba je zachovaná v prezenčnej/osobnej forme. 

     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti - od 12.9.2021 povinné!

     • Okres Michalovce je od 12.9.2021 vyhlásený za ORANŹOVÝ okres, preto podľa platného Školského semafóru je povinnosťou zákonného zástupcu neplnoletého žiaka potvrdiť "Vyhlásenie o bezpríznakovosti". Odporúčame podať vyhlásenie elektronicky cez konto edupage. Prípadne papierovou formou triednemu učiteľovi.

      Keďže štúdium v ZUŠ nie je pravidelným denným štúdiom, ďalšie vyhlásenie bude potrebné podať až po prípadnej absencii žiaka na pravidelnej hodine v ZUŠ.

     • Výsledky prijímacích skúšok do DFS Zemplínik

     • Kód žiaka

       

      prípravné štúdium

      2366857

      6712295

      202122dfs007

      7164815

      202122dfs004

      3585917

      202122dfs018

       

      Z1

      202122dfs006

      8714432

      5381839

      4837921

      202122dfs009

      202122dfs010

      8814372

      2588325

      9564967

       

      Z2

      6471918

      202122dfs012

      202122dfs008

       

      Z3

      202122dfs011

       

      Z4

      202122dfs001

       

      SPEV DFS Zemplínik

      202122dfs002

      3182238

     • Prijímačky do DFS Zemplínik a doplnkové prijímačky

     • Plánované prijímacie skúšky do Detského folklórneho súboru Zemplínik do tanečnej, speváckej a hudobnej zložky budú 6. a 7. septembra 2021 v čase od 14:00 do 17:00 h na Štefánikovej 1285 v Michalovciach, v priestoroch FS Zemplín.

      V rovnakom čase budú prebiehať doplnkové prijímacie skúšky pre všetky odbory do SZUŠ Talent-UM na Okružnej 3552 v Michalovciach.

      Tešíme sa na vašu účasť :)

     • Výsledky prijímacích skúšok do tanečného odboru

     • Výsledky prijímacích skúšok do tanečného odboru  (moderný tanec) SZUŠ Talent-UM Michalovce pre školský rok 2021/22

       

      Prijatí uchádzači:

       

      202122szus031

      202122szus032

      202122szus034

      202122szus036

      202122szus038

      202122szus040

      202122szus041

      202122szus042

      202122szus043

      202122szus044

      202122szus045

      202122szus046

      202122szus048

      202122szus050

      202122szus051

      202122szus052

      202122szus053

      202122szus054

      202122szus055

       

      Neprijatí uchádzači:

       

      202122szus033

      202122szus035

      202122szus037

      202122szus039

       

       

      V prípade potreby volajte 0908/113 795 alebo píšte marek.hrdinsky@szustalentum.sk

     • Výsledky prijímacích skúšok do hudobného odboru

     • Výsledky prijímacích skúšok do hudobného odboru SZUŠ Talent-UM Michalovce

      pre školský rok 2021/22

       

      Prijatí uchádzači: (kód prihlášky)

       

      202122szus022

      8923369

      8967375

      202122szus004

      8357298

      202122szus013

      3594438

      202122szus016

      5491828

      9251419

      9465433

      6843947

      6172267

      202122szus017

      202122szus020

      1339244

      3978856

      7796423

      202122szus001

      202122szus029

      202122szus005

      202122szus028

      6125968

      202122szus008

      5687956

      4479286

      202122szus014

      202122szus007

      5541817

      7839256

       

      V prípade potreby volajte 0908/113 795 alebo píšte marek.hrdinsky@szustalentum.sk

     • Termíny prijímacích skúšok

     • Pre školský rok 2021/22 riaditeľ SZUŠ vyhlásil termín prijímacích skúšok - 

      14. - 18. júna 2021

      od 14,00 - 17,00 h v budove SZUŠ na Okružnej 3552 v Michalovciach

      DFS Zempliník bude mať prijímacie skúšky 6. a 7. septembra 2021

      Registrujte sa cez elektronickú prihlášku

     • Organizácia vyučovania od 17.5.2021

     • Aktuálne škola vyučuje podľa školského semafóru a nachádza sa v zelenej fáze.

      Všetky odbory a predmety sú vyučované prezenčne. Naďalej platí dodržiavanie epidemiologických opatrení (Rozostup - Rúško - Dezinfekcia rúk). 

      Zákonný zástupca predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka od 17.5.2021 iba raz. V prípade prerušenia dochádzky (špecifikum výučby v ZUŠ nie na dennej báze) predkladá nové vyhlásenie.

      Odporúčame zasielať vyhlásenie cez edupage!

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným vyhlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

     • Na medzinárodnom multižánrovom festivale uspeli aj naši žiaci

     • Až 24 krajín z celého sveta sa zúčastnilo na festivale The world of Art, ktorý sa konal v online priestore. 

      Za SZUŠ Talent-UM Michalovce získali ocenenia aj naši žiaci z tanečného a hudobného odboru. Za oblasť hudby v hre na husle získala laureáta a 3. miesto Rebeka Bižová z triedy p. uč. Mateja Buraša (teacher). Za tanec sa zúčastnili s vlastnými nahrávkami Ivana Savovová (I. miesto laureát - tanec/choreografia/contemporary); Alica Hrdinská (I. miesto - tanec/choreografia/contemporary) a Hana Hrdinská (III. miesto - tanec/choreografia/contemporary). Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Vyučovanie v škole od 26.4.2021

     • Od 26.4.2021 je umožnené prezenčné vzdelávanie (v škole) v individuálnej forme štúdia pre žiakov vo veku všetkých ročníkov základných škôl (ZŠ) a končiacich ročníkov stredných škôl. Viac info tu.

      Kolektívne odbory a predmety (vrátane hudobnej náuky) zostávajú v dištančnej podobe.

      Pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ je potrebné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo výnimky).

      Pre žiakov od 5. ročníka ZŠ je potrebný negatívny test a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (vrátane negatívneho testu jedného z rodičov, alebo výnimky) - využite podanie cez edupage.

      Viac info pred nástupom do školy tu

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje