• Elektronická prihláška spustená!

     • Vyplňte elektronickú prihlášku a staňte sa úspešným žiakom našej školy :)

      Prijímacie skúšky pre hudobný a tanečný odboru SZUŠ budú od 1. - 8. júna 2022 v pracovných dňoch (14-17 h).

      Prijímacie skúšky pre DFS Zemplínik sa konajú 14.-15. jún 2022 (14-17 h).

      Podmienka pre prijatie dieťaťa v školskom roku 2022/23 je rok narodenia 2016 a staršie dieťa!

      Bližšie info priebežne.

     • Show Time Dance v Košiciach

     • V sobotu 2. apríla 2022 sa 32 žiakov tanenčného odboru zúčastnilo kvalifikácie na majstrovstvá V4 Cup Show Time Dance v Košiciach (Spoločenský pavilón). Z 8 choreografií (skupina, trio, sólo) pod vedením Maríny Gregovej žiaci získali 6 zlatých umiestnení a 2 strieborné miesta. Po dvoch rokoch nesúťaženia boli žiaci pripravení veľmi dobre a hlavne vysoko motivovaní a nadšení.

     • Informácie k hodnoteniu I. polroka a zmena príspevku

     • Výpis hodnotenia za I. polrok dostanú žiaci elektronicky do EduPage rodičovského konta 31.1.2022.

      V piatok 4.2.2022 sú polročné prázdniny :)

      Zriaďovateľ školy rozhodol od 1.2.2022 o znížení príspevku pre skupinové vyučovanie o polovicu:

      • tanečný, výtvarný, LDO a OAMT 4 €/mesiac/žiak
      • prípravka tanca 8 €
      • viacodboroví a samoplatci 18 €
      • DFS Zemplínik 3 €, samoplatci (15 €/mesiačne)

      Príspevok za individuálnu formu a obligáty zostal bez zmeny. Viac info u triednych učiteľov a TU

       

     • Opatrenia podľa nového školského semafóru

     • Podľa aktualizované Školského semafóru z 25.1.2022 sú pre ZUŠ odporúčané tieto opatrenia:

      • pre žiakov do 12 rokov a 2 mesiacov - Odporúčaný OTP režim (školský samotest z kmeňovej školy). Pri individuálnej forme bez obmedzení. Potrebné elektronické "Vyhlásenie o bezpriznákovosti".
      • pre žiakov od 12 rokov a 2 mesiacov - Režim OTP (školský samotest) + Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom. Potrebné elektronické "Vyhlásenie o bezpriznákovosti". Pri individuálnej forme bez obmedzení. Dospelí poslucháči režim OTP.

      Vyhlásenia o bezpríznakovosti, použití AG samotestu alebo výnimke z karantény zadávajte cez rodičovské konto EduPage. Ak žiak z kmeňovej školy alebo z domáceho prostredia má nariadenú karanténu, ZUŠ NENAVŠTEVUJE!

     • Obnovenie prezenčného vyučovania od 10.1.2022

     • Od pondelka 10. januára 2022 vyučuje SZUŠ Talent-UM prezenčne vo všetkých odboroch (aj v skupinách a bez obmedzenia počtu žiakov).

      • Dodržiavame nosenie rúšok/respirátorov, rozostupy a nefyzický kontakt, dezinfekciu rúk
      • Rodič zašle cez EduPage "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" pred nástupom žiaka na vyučovanie a po absencii na vyučovaní
      • Žiak v karanténe alebo s príznakmi prenosnej choroby sa nezúčastňuje vyučovania!
      • Riadime sa platným školským semafórom
      • Covid automat a zaradzovanie okresov do farieb je zastavené do 18.1.2022

       

     • Kalendár 2022 - podporte mladé talenty

     • Škola pripravila pre žiakov ale aj širokú verejnosť závesný kalendár pre rok 2022. Je tvorený z prác žiakov výtvarného odboru. Formát A3 (32 x 50 cm), 13 listov. Cena 9 €/ks. 

      Potešte svojich blízkych a podporte umelecké školstvo :)

      Objednávky: 

      0918 858 710, talentum.riaditel@gmail.com

      0908 113 795, marek.hrdinsky@szustalentum.sk

      Vyzdvihnutie po dohode alebo v škole (aj počas prázdnin). Možnosť platby na účet SK19 5600 0000 0042 2719 0003. V poznámke uveďte meno a priezvisko objednávateľa.

     • Dištančná výučba pre skupinové vyučovanie

     • Od 25.10.2021 začína škola vyučovať skupinové odbory a predmety (hudobná náuka, súbory...) v dištančnej forme.  Informácie o spôsobe dištančnej formy vyučovania zabezpečujú vyučujúci. Sledujte aplikácie edupage a office (ms teams).

      Individuálna výučba je zachovaná v prezenčnej/osobnej forme. 

     • Vyhlásenie o bezpríznakovosti - od 12.9.2021 povinné!

     • Okres Michalovce je od 12.9.2021 vyhlásený za ORANŹOVÝ okres, preto podľa platného Školského semafóru je povinnosťou zákonného zástupcu neplnoletého žiaka potvrdiť "Vyhlásenie o bezpríznakovosti". Odporúčame podať vyhlásenie elektronicky cez konto edupage. Prípadne papierovou formou triednemu učiteľovi.

      Keďže štúdium v ZUŠ nie je pravidelným denným štúdiom, ďalšie vyhlásenie bude potrebné podať až po prípadnej absencii žiaka na pravidelnej hodine v ZUŠ.

     • Výsledky prijímacích skúšok do DFS Zemplínik

     • Kód žiaka

       

      prípravné štúdium

      2366857

      6712295

      202122dfs007

      7164815

      202122dfs004

      3585917

      202122dfs018

       

      Z1

      202122dfs006

      8714432

      5381839

      4837921

      202122dfs009

      202122dfs010

      8814372

      2588325

      9564967

       

      Z2

      6471918

      202122dfs012

      202122dfs008

       

      Z3

      202122dfs011

       

      Z4

      202122dfs001

       

      SPEV DFS Zemplínik

      202122dfs002

      3182238

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje