Prihláška na štúdium na našej škole

Vitajte v elektronickom prihlasovaní Vášho dieťaťa do Súkromnej základnej umeleckej školy - Talentum v Michalovciach. Ponúkame Vám umelecký rozvoj v 5 odboroch. Pri hudobnom nástroji uveďte, o ktorý máte záujem. 

Podmienka pre prijatie dieťaťa v školskom roku 2020/21 je rok narodenia 2014! Deti narodené v roku 2015 bude škola zadeľovať podľa sumarizácie ostatných prijatých žiakov začiatkom septembra 2020.

Prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020.Zriaďovateľ určí konkrétny termín prijímacích skúšok na jednotlivé druhy štúdia a odbory. Termín konania prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 oznámi škola na webovom sídle a sociálnych sieťach.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Vypĺňanie elektronickej prihlášky je intuitívne. Postupujte z hora a vyplňte všetky požadované okná.

  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • talentum.riaditel@gmail.com
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom)
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
   • talentum.zastupca@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Veselý zážitok
  • Výtvarné práce na rôzne témy - máj 2020
  • Obrys, útvar
  • Deň Zeme
  • Cvičíme doma - žiaci tanečného odboru
  • Výtvarné práce na rôzne témy - apríl 2020
  • Učíme sa a cvičíme doma hudobnú náuku :)
  • Veľká noc očami žiakov výtvarného odboru
  • Výtvarná výstava - z domu - perspektíva a štúdia ucha ceruzou
  • Klavíristi - konzervatoristi pre žiakov školy
  • Vitaj, Jezuliatko 16.12.2019
  • Vianočné predstavenie 2.12.2019