• Vyučovanie v škole od 26.4.2021

     • Od 26.4.2021 je umožnené prezenčné vzdelávanie (v škole) v individuálnej forme štúdia pre žiakov vo veku všetkých ročníkov základných škôl (ZŠ) a končiacich ročníkov stredných škôl. Viac info tu.

      Kolektívne odbory a predmety (vrátane hudobnej náuky) zostávajú v dištančnej podobe.

      Pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ je potrebné čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo výnimky).

      Pre žiakov od 5. ročníka ZŠ je potrebný negatívny test a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti od zákonného zástupcu (vrátane negatívneho testu jedného z rodičov, alebo výnimky) - využite podanie cez edupage.

      Viac info pred nástupom do školy tu

     • Vyučovanie po Veľkej noci (od stredy 7.4.2021)

     • Aj po Veľkonočných prázdninách pokračujeme vo vyučovaní za rovnakých podmienok, teda žiaci vo veku I. stupňa ZŠ - individuálna forma: prezenčne (okrem dychov a spevov). Všetci ostatní dištančne. Nezabúdajme na dodržiavanie opatrení (R-O-R), elektronické alebo papierové čestné vyhlásenie, negatívny test aspoň jedného rodiča nie starší ako 7 dní a pozitívna nálada :)

   • Kontakty

    • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
    • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
    • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
    • 056/64 209 54
    • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
    • IČO: 35573155
    • DIČ: 2022159447
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje