• Hudobný odbor

   • Hudba je od nepamäti spätá so životom človeka. Je pre človeka ďalším celosvetovým dorozumievacím jazykom a teda veľmi vzácnym darom. Je veľmi vhodné, ak sa rozvíjaniu tohto daru začneme venovať ešte v detskom veku. Nástrojové zameranie našej školy je veľmi pestré a rôznorodé, a tak sa u nás môžete stretnúť s výukou hry na strunové nástroje (husle, viola, violončelo, kontrabas, klavír, gitara, cimbal), na dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón), na bicie nástroje, na klávesové nástroje (akordeón, keyboard), a v neposlednej rade s vyukou spevu.

    Jedným z hlavných cieľov hudobného odboru je, aby sa naši žiaci dokázali uplatniť v praxi.
    Vo veľkej miere preto žiakov zapájame do orchestrov, hudobných skupín, či ľudovej hudby. Takýmto spôsobom sa potom žiaci dokážu uplatniť v rôznych moderných kapelách, rôznych hudobných zoskupeniach, či v ľudových hudbách (FS Zemplín).

 • Pedagógovia hudobného odboru

   • Mgr. art. Lucia BEREŠOVÁ
   • Mgr. art. Lucia BEREŠOVÁklavír, spev, zborový spev, hudobná náuka, korepetícieberesovalu@gmail.com
   • Mgr. Miriam BRANDISOVÁ
   • Mgr. Miriam BRANDISOVÁspevbrandis.miriam@gmail.com
   • Bc. Jakub BURAŠ, DiS.art
   • Bc. Jakub BURAŠ, DiS.arthusle, viola, kontrabas, ľudová hudbajakub.buras@gmail.com
   • Ľubomír BURAŠ, DiS.art (riaditeľ školy)
   • Ľubomír BURAŠ, DiS.art (riaditeľ školy)zobcová flauta, klarinet, saxofón, trúbka, hudobná náukaskola@szusmi.sk
   • Mgr. Matej BURAŠ
   • Mgr. Matej BURAŠhusleburasmatej@gmail.com
   • Iveta BURAŠOVÁ, DiS.art
   • Iveta BURAŠOVÁ, DiS.artklavír, korepetícieiveta.burasova@gmail.com
   • Ing. Radoslav GAJDOŠ, DiS. art
   • Ing. Radoslav GAJDOŠ, DiS. art gitaragajdos.radoslav@gmail.com
   • Mgr. art. Ján GROCKÝ
   • Mgr. art. Ján GROCKÝakordeónjan.grocky@post.sk
   • Tina GUBOVÁ, DiS. art
   • Tina GUBOVÁ, DiS. artcimbal, klavírtina.gubova@gmail.com
   • Mgr. Marek HRDINSKÝ, DiS. art (zástupca školy)
   • Mgr. Marek HRDINSKÝ, DiS. art (zástupca školy)biciemarek.hrdinsky@gmail.com
   • Róbert HVOSTAĽ
   • Róbert HVOSTAĽklavír, keyboardroberthvostal@gmail.com
   • Bc. Monika JUROVÁ
   • Bc. Monika JUROVÁklavír, gitarajurovamonika1@gmail.com
   • Štefan KEHL
   • Štefan KEHLgitarakehlso85@gmail.com
   • Bc. Juraj KIRNÁG, DiS. art
   • Bc. Juraj KIRNÁG, DiS. artsaxofónjurajkirnag@gmail.com
   • Erik KOLESÁR
   • Erik KOLESÁRgitaraerikkolesar.zus@gmail.com
   • Niko KOLESÁR, DiS. art
   • Niko KOLESÁR, DiS. artklavírniko.kolesar@gmail.com
   • Ľudmila KOLESÁROVÁ
   • Ľudmila KOLESÁROVÁklavírliudmylakolesarova.zus@gmail.com
   • Róbert KOVÁČ
   • Róbert KOVÁČviolončelo, husle, orchesterrobertvioloncelo@gmail.com
   • Nikola MESAROŠOVÁ, DiS. art
   • Nikola MESAROŠOVÁ, DiS. artzobcová flauta, priečna flautamesarosova.nikola@gmail.com
   • Mgr. art. Martin PADO
   • Mgr. art. Martin PADOspev, zborový spev, klavírmatopado@gmail.com
   • Bc. Dušan PULKO, DiS.art
   • Bc. Dušan PULKO, DiS.artklavír, keyboard, hudobná skupinapianko20@azet.sk
   • Mgr. Jana Hajduková
   • Mgr. Jana Hajdukováhudobná náuka, akordeónjanka.hajduk@gmail.com
  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje