• Výtvarný odbor

   • Výtvarné umenie je všade okolo nás, všetko čo vnímame zrakom a dotykom. Absolventi výtvarného odboru sa dokážu ďalej uplatniť a rozvíjať svoje nadanie v rôznych oblastiach vizuálneho umenia. Napríklad: dizajn, móda, mediálne a  vizuálne obrazy, reklama, fotografia, ilustrácie kníh, animácie, počítačová grafika sú neoddeliteľnou súčasťou dnešnej vizuálnej doby vychádzajúcej  zo základných princípov výtvarného umenia a estetiky. Práve tieto základy ponúka výtvarný odbor SZUŠ Talent-Um. Pedagógovia formujú žiakov k samostatnej tvorbe, oboznamovaniu sa s rôznymi technikami a ich využitím.  Deti učíme poznávať predovšetkým klasické výtvarné disciplíny (kresba, maľba, grafika, modelovanie).

    Oboznamujú sa taktiež s históriou a dejinami umenia. Počas školského roka sa žiaci zapájajú do viacerých výtvarných súťaží  a pravidelne pripravujú záverečnú výstavu a vernisáž, kde sa prezentujú práce jednotlivých žiakov. 

    Absolvent je schopný samostatne tvoriť, cieľavedome vyjadriť svoje predstavy, verejne prezentovať a verbálne obhájiť svoju tvorbu. Dokáže výtvarne reagovať na zadané témy prostredníctvom základných výtvarných disciplín (kresba, maľba, grafika, modelovanie a priestorová tvorba). Disponuje základnými znalosťami v oblasti dejín výtvarného umenia a má predpoklad ďalej rozvíjať svoje schopnosti, poznatky a nadanie na strednej odbornej škole výtvarného zameranie. 

 • Pedagógovia výtvarného odboru

   • Katarína MEŽDEJOVÁ, DiS.
   • Katarína MEŽDEJOVÁ, DiS.kata.mezdejova@gmail.com
   • Mgr. art. Peter TIMEČKO, ArtD.
   • Mgr. art. Peter TIMEČKO, ArtD.peter.timecko@gmail.com
  • Kontakty

   • Ľubomír Buraš, DiS.art (riaditeľ školy), 0918 858 710 talentum.riaditel@gmail.com
   • Mgr. Marek Hrdinský, DiS.art (zástupca riaditeľa), 0908 113 795 talentum.zastupca@gmail.com
   • Súkromná základná umelecká škola, Okružná 3552, 07101 Michalovce
   • 056/64 209 54
   • Okružná 3552, 071 01 Michalovce (za Demosom) Slovakia
   • IČO: 35573155
   • DIČ: 2022159447
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje